Om alles vlot te laten verlopen zijn er enkele huisregels die “Skin & Health Clinic” in acht neemt.

Het maken van een afspraak:

Om lange wachttijden te vermijden, vragen we om je afspraken tijdig in te plannen. Wenst u last minute een afspraak te maken, check onze facebookpagina voor de beschikbare plaatsen van die week.
Omdat we iedereen proberen te behandelen binnen de afgesproken tijd, vragen we je om tijdig op de afspraak te verschijnen. Als je toch later gaat zijn, gelieve dan op tijd te verwittigen (ten laatste 5 minuten op voorhand).
Aangezien ik tijdens de behandeling de telefoon niet kan beantwoorden verzoek ik U voor het maken van een afspraak een email te sturen via of een boodschap in te spreken op mijn voicemail.
Vergeet in beide gevallen ook niet even uw persoonlijke gegevens achter te laten.
(naam, voornaam en gsm nummer.)
Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met de annuleringsvoorwaarden.
U krijgt uw afspraak bevestigd via e-mail.

 Wees op tijd:

Zorg dat u tijdig aanwezig bent op de afspraak. Zo verloopt de planning vlot en kan iedereen gebruik maken van de tijd die voor hem/haar gereserveerd is.
U dient ongeveer 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Zo kunnen we op tijd beginnen.
Als je toch later gaat zijn, gelieve dan op tijd te verwittigen (ten laatste 10 minuten op voorhand).

Te laat komen:

De gereserveerde tijd wordt speciaal voor U vrij gehouden en andere cliënten moeten teleurgesteld worden. Mocht u dus te laat op uw afspraak zijn dan gaat deze tijd helaas van de behandelingsduur af. De kosten voor een volledige behandeling worden echter wel aangerekend.
In het geval U te laat bent is het ter beoordeling van de schoonheidsspecialiste of de behandeling nog wel door kan gaan. Indien de behandeling geannuleerd moet worden, worden de kosten voor een volledige behandeling wel berekend. Bij een nieuwe inplanning van de behandeling (binnen de 30dagen!) wordt dan maar 50% aangerekend.

Verhindering of annulering van de afspraak:

U kunt uw afspraak binnen 48 uur voor de behandeling kosteloos verplaatsen of annuleren zodat de gereserveerde tijd kan worden ingeboekt voor een andere cliënt.
Wanneer U binnen 24 uur voor de behandeling afzegt of wil verplaatsen wordt er 50% aangerekend van de behandeling. Ik kan best begrijpen dat U kunt verhinderd worden door ziekte ed. daarom geef ik U de kans om een nieuwe afspraak te maken die valt binnen de 30dagen en dient U slechts de andere 50% te betalen. (Mits de eerste 50% reeds betaald is.)
Als U de afspraak niet na komt zal de volledige behandeling in rekening worden gebracht.
Houdt U er a.u.b. rekening mee dat als U een afspraak op woensdag heeft en U wilt deze annuleren, U dit uiterlijk maandagvoormiddag dient te melden!
Dit kan uitsluitend telefonisch/voicemail (niet via e-mail of messenger)!
Gelieve hiervoor tijdens onze openingsuren te bellen.

Hygiëne:

Ik ga zorgvuldig met de hygiëne en veiligheid om. Om het verspreiden van bacteriën en schimmels te voorkomen worden alle instrumenten in het ultrasoon reinigingsapparaat schoongemaakt.
Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels. Wanneer dit niet gebeurt behoud ik het recht om cliënten te weigeren waarvan de persoonlijke hygiene de wensen overlaat.
Vb: Bij ontharingen van intieme zones vraag ik u om opgefrist naar het salon te komen.

Algemeen:

Voor mannelijke cliënten is het niet mogelijk om intieme zones te laten ontharen. Ook wordt er tijdens alle behandelingen steeds ondergoed gedragen.
De lichaamsbehandelingen zijn strikt van niet-erotische aard. Op eventuele directe of indirecte verzoeken wordt dan ook niet ingegaan en wordt u de toegang tot het salon ontzegt, en indien nodig wordt de politie hiervan op de hoogte gebracht.
Er wordt niet gerookt in het instituut.
In alle gevallen kan de schoonheidsspecialiste een klant of verzorging weigeren.
En opnieuw is het ter beoordeling van de schoonheidsspecialiste of er een bedrag aangerekend wordt of niet.

Betaling:

Betalingen gebeuren uitsluitend cash of met bancontact en meteen na afloop van de behandeling. Producten worden pas meegegeven indien het volledige bedrag betaald is.
Het kan steeds gebeuren dat er een voorschot gevraagd wordt indien nodig.
(Vb. grote behandelingen, of klanten die in het verleden meerdere keren hun afspraken niet nakwamen.)
Het rekeningnummer bevindt zich op de contactpagina, pas na betaling van voorschot wordt de afspraak vastgelegd.

Klachten of ontevreden:
Ik doe er alles aan om een goede kwaliteit diensten en producten aan te bieden, maar het kan een keer voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. In dat geval stel ik het zeer op prijs dat u contact met mij opneemt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.
Indien u een opmerking heeft over een verzorging of een andere vraag, gelieve dit te melden. Opmerkingen worden nauwkeurig geëvalueerd. Deze worden op een discrete manier behandeld.
Wanneer u tevreden bent, horen wij dat ook graag. Dit is een extra motivatie.


Cadeaubonnen:

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsdatum van 6 maanden en is niet in geld terugbetaalbaar en niet cumuleerbaar met andere acties en promoties.Cadeaubonnen kunnen per post verstuurd worden nadat het volledige bedrag op de rekening werd overgemaakt.
Op de dag van de behandeling dient u uiteraard de bon mee te brengen. Vergeet U deze echter dan zal het normale tarief in rekening gebracht worden. Indien U de cadeaubon op een later tijdstip (binnen 1 week) binnenbrengt, dan krijgt U het betaalde bedrag terug.
Verloren cadeaubonnen kunnen niet worden vergoed.
Bij het niet opdagen voor een behandeling met een cadeaubon wordt de bon geannuleerd.
Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld, wanneer een verzorging van prijs verandert en u de cadeaubon voor de prijswijziging heeft ontvangen, kan een supplement aangerekend worden. De cadeaubon is persoonlijk en kan niet doorgegeven worden aan derden.

 

Kortingsbonnen:

Kortingsbonnen zijn niet cummuleerbaar met andere acties, promoties of kortingen, deze kunnen ook niet opgeteld worden. Deze zijn enkel geldig voor de verzorging die op de kortingsbon vermeld staat.
Kortingsbonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld. De kortingsbon is persoonlijk en kan niet doorgegeven worden aan derden. Kortingsbonnen kunnen geweigerd worden wanneer er misbruik wordt vermoed.

 

Privacy:

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Skin & Health Clinic
Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer u online boekt heeft u automatisch rechtt aan Skin & Health Clinic om de door u ingevulde gegevens te mogen bewaren alsook verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen
Skin & Health Clinic leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’.
Skin & Health Clinic hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring Privacy Policy is van toepassing op de Schoonheidssalon Beautique website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Schoonheidssalon Beautique website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze Policy wordt beschreven.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Skin & Health Clinic. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens
2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt zijn : de naam en voornaam, e-mail, en eventueel adres. Skin & Health Clinic verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.
2.2. Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Skin & Health Clinic. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Skin & Health Clinic om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de Schoonheidssalon Beautique website.
2.4. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie onze Cookie Policy.
Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
3.1. Algemene doeleinden:
Skin & Health Clinic verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Skin & Health Clinic website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Skin & Health Clinic gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Skin & Health Clinic en haar relaties. Skin & Health Clinic kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.
3.2. Skin & Health Clinic houdt bij welke pagina’s onze klanten bezoeken in de Schoonheidssalon Beautique website, om te bepalen welke Skin & Health Clinic services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen Skin & Health Clinic naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.
3.3. Direct marketing:
De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing, tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@skinandhealthclinic.be
3.4. Doorgifte aan derden:
De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@skinandhealthclinic.be.
3.5. Skin & Health Clinic verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden.
Skin & Health Clinic kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag Skin & Health Clinic gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Skin & Health Clinic, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.
Artikel 4 – Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Skin & Health Clinic en u.
Artikel 5 – Uw rechten
5.1. Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
5.2. Recht van verbetering en verwijdering:
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Skin & Health Clinic. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
5.3. Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.
5.4. Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naarinfo@schoonheidssalonbeautique.be, per post naar Schoonheidssalon Beautique, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Skin & Health Clinic stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring.
6.2. Skin & Health Clinic stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.
6.3. In geen geval kan Skin & Health Clinic aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
6.4. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
Artikel 7 – Toegang door derden
7.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens via info@skinandhealthclinic.be of onze contactpagina op www.skinandhealthclinic.be